'Wanneer je met klanten in teamverband samenwerkt, ontstaat een
gemeenschappelijke taal. En creëer je het beste draagvlak'
home